660524(04) ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น(วีไอพี) รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ พร้อมพนักงานขับรถจำนวน 2 คน สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ดาวน์โหลด

660524(04) ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น(วีไอพี) รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ พร้อมพนักงานขับรถจำนวน 2 คน สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น(วีไอพี) รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ พร้อมพนักงานขับรถจำนวน 2 คน สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์: 660524(04).pdf
ฮิต: 109 ฮิต
ดาวน์โหลด: 6 times
License
Average Rating: