ข้อบัญญัติ อบต.

Display:

announce 310864
 9 ดาวน์โหลด
 1.38 MB
 01-0909-2564
Average Rating:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕