แผนจัดซื้อจัดจ้าง

Display:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565