660602(01) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาบดับเพลิงและถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ดาวน์โหลด - 16 เมษายน 2567
258.51 KB
660601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ดาวน์โหลด - 16 เมษายน 2567
261.79 KB
660524(04) ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น(วีไอพี) รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ พร้อมพนักงานขับรถจำนวน 2 คน สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ดาวน์โหลด - 16 เมษายน 2567
347.65 KB
660524(03) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ดาวน์โหลด - 16 เมษายน 2567
257.04 KB
660524(02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ดาวน์โหลด - 16 เมษายน 2567
262.23 KB
  • 0IMG_3950.jpg
  • 12_2.jpg
  • 15041.jpg
  • 15045.jpg
  • 23828.jpg
  • S__6504450.jpg

 

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

-รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2565

-รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริต

- แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

-คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 
 

สายตรงผู้บริหาร

นายบุญส่ง  เขียวใจ  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  

เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๙ - ๒๖๖๗๕๓๖

นายบุญร่วม  จันทร์เขียว  ตำแหน่ง  รองนายกอบต.  

เบอร์โทรติดต่อ  ๐๘๙ - ๙๕๕๘๕๒๘

นายปรีชา  อัศราช  ตำแหน่ง  รองนายกอบต.  

เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๐ - ๖๗๘๖๘๓๕

นายถนอม  ชายวิชัย  ตำแหน่ง  เลขานุการนายก

เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๗ - ๑๗๙๒๘๖๒ 

 

 
April 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5