นายบุญส่ง    เขียวใจ    
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก    
    0-5446-5342 ต่อ 101 , 08-9266-7536    
         
   
นายบุญร่วม  จันทร์เขียว   นายปรีชา  อัศราช   นายถนอม    ชายวิชัย
รองนายก อบต.ป่าสัก   รองนายก อบต.ป่าสัก   เลขานุการนายก อบต.ป่าสัก
0-5446-5342 ต่อ 101 , 08-9955-8528   0-5446-5342 ต่อ 101 , 08-0678-6835   0-5446-5342 ต่อ 101 , 09-3131-9516