ติตต่อเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

99 หมู่ 9 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110

 
สำนักปลัด : 054 - 465342 ต่อ 103
กองคลัง : 054 - 465342 ต่อ 104
กองช่าง : 054 - 465342 ต่อ 105
Fax. : 054 - 456342 ต่อ 108
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook.com : @tambonpasak2021
Twitter : @tambonpasak
แผนที่