สายตรงนายก
ตำแหน่ง:
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ที่อยู่:
99 หมู่ 9 ถนนสบบง-บ้านฮวก ตำบลป่าสัก
อำเภอภูชาง
Phayaoพะเยา
56110
Thailand
โทรศัพท์:
0892667536
ส่งอีเมล